TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

งานราชการ update today : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเพิ่มเดือนพฤษภาคมนี้งานราชการ update today : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเพิ่มเดือนพฤษภาคมนี้ จำนวน 18 อัตรา สนใจอ่านรายละเอียดด้านในค่ะ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 8 อัตรา
2. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการอบรมการฝึกอาชีพ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) จำนวน 3 อัตรา
6. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานพินิจ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ djop.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
- หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยา
- หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
- หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- หน่วยที่ 8 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

0 ความคิดเห็น: