TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

นักศึกษาอยากช่วยครอบครัว ด้วยการหา รายได้พิเศษ ทำงานระหว่างเรียน งาน SAT. & SUN

เพิ่มคำอธิบายภาพ
นักศึกษาอยากช่วยครอบครัว ด้วยการ หารายได้พิเศษ ทำงานระหว่างเรียน ในช่วงวันหยุด SAT. & SUN. หลังเลิกเรียน ช่วงเย็น ทำงานที่บ้าน ผ่าน internet เราสอนวิธีหา รายได้พิเศษ บนอินเตอร์เน็ต งานระหว่างเรียน เพิ่มรายได้พิเศษ มีเงินใช้ระหว่างเรียน ไม่จำกัดเวลาทำงาน เพียงคุณใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ รับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานตามที่รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่องนักศึกษาอยากช่วยครอบครัว ด้วยการหา รายได้พิเศษ ทำงานระหว่างเรียน งาน SAT. & SUNค่าตอบแทน : จ่ายรายวัน ตามปริมาณงาน โอนผ่านบัญชีธนาคาร

คุณสมบัติ : 

1.                  อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.                  มีเวลาว่าง 2-3 ชั่วโมง / วัน <หลังเลิกงาน / หลังเลิกเรียน>
3.                  สามารถใช้งาน Computer และ Internet พื้นฐานได้
4.                  ไม่ต้องมีประสบการณ์มีการสอนงานให้

เอกสาร :
1.                  สำเนาบัตรประชาชน
2.                  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
3.                  กรุณาจดรหัส SN-2423 เข้ามาติดต่องาน

ติดต่อ : คุณธนพร โทร. 099-165-6805 / 083-233-07130 ความคิดเห็น: