TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบแล้วนะค่ะ : งานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับจำนวน 24 อัตราเปิดสอบแล้วนะค่ะ : งานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับจำนวน 24 อัตรา ถ้าหากสนใจเข้ามาดูรายละเอียดกรอกใบสมัครผ่านเว็บได้เลย กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560


0 ความคิดเห็น:

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรากรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2560 ในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

0 ความคิดเห็น: