TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

รับสมัครคัดเลือกงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการผ่านทางอินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง

รับสมัครคัดเลือกงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการผ่านทางอินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง  ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-28 เมษายน 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ตำแหน่งงานราชการที่เปิดรับสมัคร

  • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท ฯ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • เจ้าหนัาที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
  • พนักงานบริการ (ม.6-ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.fpo.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 12-28 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 02-273-9020 ต่อ 3156 โทรสาร: 02-273-9138
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

0 ความคิดเห็น: