TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

น้องทาม เด็กสู้ชีวิต Bike for Mom


น้องทาม เด็กสู้ชีวิต Bike for Mom วันนี้น้องทามได้รับรถจักรยานพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร  เจ้าตัวตั้งใจจะปั่นช่วยส่งของ แบ่งเบาภาระแม่ ซึ่งทำให้ครอบครัวน้องทามปลื้มปิติอย่างยิ่ง น้องทามเป็นเด็กตัวอย่างที่น่ายกย่องแม้ตนเองไม่มีแขนแต่ยังมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีช่วยเหลือแม่ตลอด 


0 ความคิดเห็น: