TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สิ่งประดิษฐ์จากกะลาสร้างอาชีพเสริมทำที่บ้าน นำมาทำเป็น กระบวย โคมไฟ จานรองแก้ว เป็นต้น

Image

สิ่งประดิษฐ์จากกะลาสร้างอาชีพเสริมทำที่บ้าน นำมาทำเป็น กระบวย โคมไฟ จานรองแก้ว เป็นต้น ใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาสร้างประโยชน์ สร้างมูลค่าเพื่อให้มีรายได้เสริม เราสามารถคิดและประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านได้หลายแบบ นำออกไปขายตามตลาดนัด หรือขายผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (งานเสริมทำที่บ้าน)


มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี อยู่ในตระกุลปาล์ม เราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้หลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย, โคมไฟ ,จานรองแก้ว ,กระดุม ฯลฯ ศิลปะประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองผู้คิดริเริ่มในการทำ ได้แก่ นายรวงทอง คุ้มเกียรติ ได้ประดิษฐ์กะลามะพร้าวเป็นโคมไฟ ที่ปักปากกา ดินสอ เครื่องใช้ภายในบ้าน โดนเฉพาะโคมไฟ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ขายออนไลน์ หรือ ขายตามแหล่ง ตลาดเปิดท้าย ตลาดนัด ก็ได้เช่นกัน


วัสดุที่ใช้
1. กะลามะพร้าว
2. หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ
3. เทปพันสายไฟ
4. ไม้อัดเหลือใช้ คอโคมไฟไม่ใช้แล้ว
5. เครื่องยิงกาว
6. สีไม้โอ๊ก เครื่องมือและอุปกรณ์
7. เลื่อยฉลุ
8. สว่านเจาะ
9. กระดาษทรายหยาบ
10. กระดาษทรายละเอียด
11. ดินสอ / วงเวียน
ขั้นตอนในการทำ
1.นำกะลามะพร้าว 1 ลูกผ่ากลางกะลาแบ่งเป็น 2 ส่วนขนาดไม่เท่ากันให้ส่วนหนึ่งเล็ก
กว่าอีกส่วนหนึ่งประมาณ 1 ซ.ม
2. นำกะลาส่วนที่เล็กเจาะรูตรงกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว แล้วขัดกะลาให้
มันแล้วทาด้วยสีไม้โอ๊ก
3. นำกะลาส่วนที่ใหญ่กว่าเจาะรูตรงกลางประมาณ 2 นิ้วและเจาะรูด้านข้างขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ. ม เพื่อติดสวิสซ์ไฟ
4. นำคอโคมไฟที่ไม่ใช้แล้วมาติดกับกะลาด้านที่ใหญ่โดยติดกาวให้แน่น
5. นำสายไฟติดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยแล้วสอดเข้ารูเพื่อติดสวิสซ์ไฟแล้วนำไม้อัดมาปิด
ฐานกะลาให้เรียบร้อย
6.นำกะลาส่วนที่เล็กมาติดกับคอโคมไฟด้านบนและสอดสายไฟจากฐานกะลาขึ้นมาให้
เรียบร้อย
7. ตรวจความเรียบร้อยของโคมไฟ
คลิปจาก Sirithorn Nithinan
------

0 ความคิดเห็น: