TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทางออกของชีวิต คือ สติและปัญญา


ทางออกของชีวิต คือ สติและปัญญา ในชีวิตประจำวันแต่ละวันเราพบกับอุปสรรคมากมาย บางครั้งแก้ไขได้เร็ว บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ บางครั้งต้องปล่อยผ่านไปบ้าง สิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติก่อนแล้วจึงจะเกิดปัญญาในการหาทางออกให้กับชีวิต วันนี้หันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อพักจิต สงบใจ


"... อุปสรรค คือ สิ่งที่เราจะมองเห็น
ก็ต่อเมื่อเราละสายตาไป
จากจุดหมายเ่ท่านั้น ..."สิ่งที่เลือกได้


แม้เราไม่สามารถเลือกสรรที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ละวันแต่เราสามารถเลือกสรรความรู้สึกที่มีต่อวันเหล่านั้นได้

ในบางช่วงของชีวิต เราทุกคนต่างคงเคยรู้สึกว่า ทำไมชีวิตเราถึงมีแต่วันแย่ ๆ

วันแย่ ๆ ของคนเราแต่ละคน ก็คงจะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ บางทีมันอาจเป็นวันที่ไม่มีอะไรได้อย่างใจ บางทีมันอาจเป็นวันที่เราต้องพบเจอแต่อุปสรรคและปัญหา หรือ บางทีมันอาจเป็นวันที่มีเรื่องไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นกับเรา ทำให้รู้สึกเจ็บปวด ผิดหวัง เสียใจ เหนื่อยหน่าย และท้อแท้

จะเห็นได้ว่า เรามักจะยอมให้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เป็นตัวกำหนดความรู้สึกของตนเอง กล่าวคือ 
ถ้าในวันนั้น ๆ มีเรื่องดี ๆ เราก็จะรู้สึกและมีความสุขไปทั้งวัน 
แต่ถ้าในวันนั้น ๆ มีเรื่องไม่ดีเิกิดขึ้น เราก็จะรู้สึกไม่ดี และเป็นทุกข์ไปทั้งวัน

จะมีใครบ้างที่เคยถามตัวเองว่า ...
ทำไมความรู้สึกที่เราีมีต่อวันแต่ละวันของชีวิต 
จึงต้องถูกกำหนดโดยเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ไม่ใช่...ตัวเราเอง?

ในความเป็นจริงของชีวิต บางครั้งเราไม่สามารถเลือกได้ว่า
จะให้เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
หากว่าเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว 
เราก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้ 
แต่สิ่งสำคัญก็คือ เราจะเลือก "ผ่าน" มันได้อย่างไร

ไม่ว่าเราจะเลือกผ่านมันไปด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์ 
หรือด้วยความรู้สึกไม่เป็นทุกข์ 
ผลลัพธ์สุดท้ายก็คงไม่ได้ต่างกัน 
บางครั้งเมื่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ได้จบสิ้นลงแล้ว 
เราจึงมาตระหนักรู้ทีหลังว่า 
เราไม่ควรจะเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนั้นเลย 
เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร

วันนี้เราควรจะลองคิดทบทวนดูว่า 
วันแย่ ๆ ทุก ๆ วันของชีวิตเรา 
มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองใช่หรือไม่
อาจจะจริงอยู่ที่หลาย ๆ เหตุการณ์ในชีวิต 
เราอาจไม่ใช่ผู้กำหนดให้มันเกิดขึ้น 
แต่ตัวเราเองไม่ใช่หรือที่เป็นผู้กำหนดความรู้สึกนึกคิด
ที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้นให้ดีหรือร้่าย

เป็นเรื่องน่าคิดว่า ทำไมบางคนจึงสามารถมีวันดี ๆ ได้
ทั้ง ๆ ที่ในวันนั้นเขาต้องพบเจอกับเรื่องแย่ ๆ มากมาย 
ในทางตรงกันข้าม ทำไมบางคนจึงรู้สึกว่า ชีิวิตตัวเองมีแต่วันแย่ ๆ 
ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว เขาได้พบเจอกับเรื่องดี ๆ และสิ่งดี ๆ มากมายยิ่งกว่า

หากเราต้องการมีชีวิตที่มีความสุข 
เราจะต้องรู้สึกเลือกสรรความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็น
กับเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้เลวร้ายเกินไป เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาจิตใจไปจดจ่อ
หรือให้ความสำคัญกับมัน เพราะนั่นจะเป็นการบั่นทอนความสุขของตัวเราเอง
และวันนั้น ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

สิ่งหนึ่งที่เราควรเข้าใจคือ...
ในชีวิตของคนเราย่อมต้องมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
ถ้าเราเพียงรู้จักมอง ๆ ทุก ๆ สิ่ง และทุก ๆ เรื่องให้เป็นธรรมดา 
เราก็จะสามารถยอมรับในการเกิดขึ้น รับรู้ในการจบสิ้น 
และดำรงชีวิตผ่านพ้นเรื่องราวและเหตุการณ์ทุกอย่างไปได้
โดยไม่ต้องรู้สึกว่าชีวิตเรามีแต่วันแย่ ๆ

เคยมีคนกล่าวว่า...
คนฉลาดมักไม่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก เท่ากับ
ความสุขของตนเอง ส่วนคนโง่มักจะยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างบั่นทอน
ความสุขของตนเอง แม้เพียงเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ

ความหมายลึก ๆ ของคำกล่าวนี้ อาจจะหมายถึง 
คนฉลาดมักเลือกจะมีความสุข 
ส่วนคนโง่มักเลือกจะมีความทุกข์ 
และเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ว่า 
จะใช้ชีวิตอย่างคนฉลาดที่มีความสุขทุก ๆ เวลา 
หรือจะใช้ชีวิตอย่างคนโง่ที่มีแต่ความทุกข์ไม่ว่างเว้น

แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มากมาย
แต่อย่างน้อย...เรื่องของมุมมองและความรู้สึกที่มีต่อชีวิต
ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกได้เสมอ

..........................................................................................................
บทความนี้ ชื่อ "สิ่งที่เลือกได้" 
จากหนังสือ ชื่อ "หาทางออกให้ชีวิตด้วยสติปัญญา" 
If you just turn on a small light
 
โดยผู้เขียนจากแดนไกล คือ คุณ เฌอมาลย์ รัตนพงศ์ตระกูล 
ซึ่งปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศโรมาเนีย
..........................................................................................................

..........................................................................................................

เป็นเรื่องน่าคิดที่คนเราไม่สามารถเลือกความสุขหรือความทุกข์ได้
ในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงชีวิต มีขาขึ้น มีขาลง มีสุขมาก มีสุขน้อย
มีทุกข์มาก มีทุกข์ กะเกณฑ์เลือกสรรไม่ได้ 
ทุกอย่างมีเส้นทางเป็นของตัวมันอยู่แล้ว 
เหลือแต่หนึ่งสมอง หนึ่งใจของเราว่า 
เราจะเลือกมองมุมไหนที่เราจะมีความสุขมากที่สุด

ไม่มีใครมีทุกข์ตลอดชีวิต และ ไม่มีใครก็มีความสุขตลอดชีวิต เช่นกัน

โปรดตรองดูและทบทวนตนเองอีกสักรอบ 
แล้วเราอาจจะค้นพบอะไรดี ๆ บางอย่างก็ได้นะครับ

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...

..........................................................................................................
ขอบคุณผลงานดี ๆ จาก ...
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/493934

0 ความคิดเห็น: