TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งานส่วนราชการ เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งานส่วนราชการ เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตราสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 1 - 7  กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

0 ความคิดเห็น: