TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รับเสมียน ประจำมณฑลทหารบกที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559รับเสมียน ประจำมณฑลทหารบกที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง ในเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 21 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนหญิง (อัตรา สิบเอก)

มณฑลทหารบกที่ 21 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียนฝ่ายธุรการและกำลังพล ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นบุคคลพลเรือนหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิ ม.6
3. สูง 150 ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
4. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

การรับสมัครสอบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 ในเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: