TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ข่าวสมัครสอบงานราชการ ณ กรมศิลปาการ จำนวน 6 อัตรา

ข่าวสมัครสอบงานราชการ ณ กรมศิลปาการ จำนวน 6 อัตรา วันนี้ทางเว็บไซด์งานเสริม ขอนำข้อมูลข่าวสารงานราชการมาฝากกันค่ะ กรมศิลปากรรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2559 มี 4 ตำแหน่งที่น่าสนใจ คลิ๊กอ่านรายละเอียดได้ที่นี่กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2559

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทร่ัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ทางจิตยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือ ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักภาษาโบราณปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาเขมร ทางจารึกภาษาตะวันออก และเป็นผู้สอบผ่านกรสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ

0 ความคิดเห็น: