TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

อาชีพรับราชการประจำปี 2558 เปิดรับสมัครสอบวันที่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม


อาชีพรับราชการประจำปี 2558 เปิดรับสมัครสอบวันที่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม  วันนี้ทางเว็บไซด์มาประชาสัมพันธ์ว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 3 อัตรา อาชีพที่มีความมั่นคง สวัสดิการดี สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชม.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2558

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2558 ที่เว็บไซต์http://oae.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: