TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรมเจ้าท่าเป็นรับบุคลากรระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558
กรมเจ้าท่าเป็นรับบุคลากรระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม  2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มจำนวน 59 อัตรา หากใครสนใจเข้าร่วมเป็นพนักงานราชการทั่วไปส่งประวัติของคุณผ่านเว็บไซด์นี้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. งานมั่นคง สวัสดิการดี ไม่ต้องกลัวตกงาน คลิ๊ก http://jobs.md.go.th/
[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 59 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558

ประกาศ [ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 59 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558  
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
ตำแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้ายด่านล่าง
59 อัตรา
-
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.

วิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องผ่านเว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์ของกรมเจ้าท่า หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์http://jobs.md.go.th/ ในวันที่ กันยายน 2558
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน/การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียด
เพิ่มเติม/ภาคผนวก
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

0 ความคิดเห็น: