TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต สำหรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง


ยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต สำหรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เริ่มเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2558 หลายอัตรา ถ้าใครมีความประสงค์อยากทำงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีคสวัสดิการและรายได้ดีมีความมั่นคง อย่ารอช้านะค่ะ
การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 115 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 115 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2558

ประกาศที่ ฝทม. 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่งพนักงานสนาม1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
จำนวน 98 อัตรา

2. พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา)
จำนวน 17 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
- เพศชาย อายุ 18 - 28 ปี  สัญชาติไทย
- ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
- สูง 160 - 185 ซม.

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2ั558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อรับสมัครงาน

0 ความคิดเห็น: