TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานราชการ : เปิดสอบตำรวจประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 เตรียมตัวไว้นะค่ะ
มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานราชการ : เปิดสอบตำรวจประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 เตรียมตัวไว้นะค่ะ ใครอยากเป็นตำรวจ สวัสดิการดี รายได้มั่นคง เป็นอาชีพราชการที่มียศ มีศักดิ์ศรี ตอนนี้ขาดแคลนอย่างมาก

ตำรวจขาดแคลนกำลังพล เปิดสอบตำรวจ กว่า 10,000 อัตรา คาดรับสมัคร พ.ค.2558 นี้
ด้วย ตร.มีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นตำรวจกองประจำการ (ตำรวจเกณฑ์) ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพล เบื้องต้นต้องการกำลังพลประมาณ 5,000 - 10,000 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน พ.ค.2558 มีระยะเวลาการฝึกอบรม 10 สัปดาห์
ข่าวดีมากอีกแล้ว
หลังจากสอบตำรวจนายสิบประทวนรอบ 2 /57 ที่จะสอบ 15 มีค. 58 นี้ยังคงมีการสมัครสอบรอบต่อไป
1. นายสิบประทวน ครั้งที่ 1 / 2558 รับสมัครประมาณ กลาง ปี 2558 วุฒิ ม. 6 /ปวช หรือเทียบเท่า
2. ตำรวจอำนวยการประเภทไม่มียศ อีก 5000 อัตรา คงจะเปิดรับสมัครอีกไม่นาน ป. ตรี
3. ตำรวจธุรการอีกประมาณ 7000 อัตรา ป. ตรี
4. นอกนั้นยังคงจะมีสายย่อย ๆ ของการสอบตำรวจอีกตลอดปี0 ความคิดเห็น: