TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์-งานฝีมือ เป็นอาชีพเสริมสาระน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์-งานฝีมือ เป็นอาชีพเสริม งานประดิษฐ์ งานฝีมือ วิธีหารายได้เสริม นั่งทำงานอยู่ที่บ้าน เป็นงานเสริม ใช้เวลาว่างทํางานที่บ้าน แนะนำผู้ที่หาอาชีพเสริม รายได้พิเศษ รวมสาระความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์ทำจากมือที่ใช้เวลาว่างทำที่บ้าน ทำยังไงให้มีรายได้จากงานประดิษฐ์ งานเสริมหลังเลิกงาน งานที่ทำอยู่บ้านช่วงเวลาว่างๆ


รวมสาระความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์ทำจากมือที่ใช้เวลาว่างทำที่บ้าน

1. ความหมายของงานประดิษฐ์

งานประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งที่จัดทำขึ้น โดยใช้ความคิด สร้างสรรค์ให้เกิดความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้ ผ้ารองจาน กระเป๋า ตุ๊กตา ที่คั่นหนังสือ กระทงใบตอง บายศรี พานดอกไม้ มาลัยแบบอื่นๆ

2. ความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์

2.1 ประหยัดค่าใช้จ่าย
2.2 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.3 ความเพลิดเพลิน
2.4 เพิ่มคุณค่าของวัสดุ
2.5 สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม
2.6 ชิ้นตรงตามความต้องการ
2.7 เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น
2.8 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2.9 เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
2.10 เกิดความภูมิใจในตนเอง

3 ประเภทของงานประเดิษฐ์

3.1ของใช้ได้แก่สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ส่วนตัวเป็นต้น
3.2 ของใช้ประดับตกแต่ง นำไปประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้แก่ กรอบรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องแขวน
3.3 ของเล่น มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กช่วยให้เจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดี ทั้งกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
3.4 ของใช้ในงานพิธี สิ่งที่ผลิตที่ประกอบในงานพิธีได้แก่บายศรี พานพุ่ม มาลัย ชนิดต่างๆ

4.คุณค่าของงานประดิษฐ์

4.1 คุณค่าในการใช้สอย การประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์แรกคือประโยชน์ใช้สอย ต่อมาเกิดความชำนาญ สามารถดัดแปลง ปรับปรุง พัฒนาให้งานประดิษฐ์ต่างๆทันสมัยยิ่งขึ้น
4.2 คุณค่าด้านด้านความงาม ถึงแม้ว่างานประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยก็ตามแต่ผู้ประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ ก็ไม่ได้มองข้ามความงาม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
4.2.1 สัดส่วน
4.2.2 สมดุล
4.2.3 จังหวะ
4.2.4 จุดเด่น
4.2.5 ความผสมผสานกลมกลืน
4.3คุณค่าการแสดงออกทางศิลปะและอารมณ์
4.4คุณค่าที่เกิดจากลักษณธเฉพาะท้องถิ่นย่อมมีวิธีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับ
การใช้สอยและคตินิยมของท้องถิ่น

งานฝีมือ

รวมสาระน่ารู้ เกี่ยวกับงานฝีมือ แนะนำงานฝีมือต่างๆ เชิญทางนี้ค่ะ

ชุมชนบ้านมหา

รวมสาระน่ารู้ เกี่ยวกับงานฝีมือ เย็บปัก ถักร้อย การฝีมือ งานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ งานประดิษฐ์ดอกไม้ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากมือต่างๆ

0 ความคิดเห็น: