TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

งานราชการ สมัครสอบเพื่อเข้าบรรจุรับราชการ : นักการฑูต ประจำปี 2559


งานราชการ สมัครสอบเพื่อเข้าบรรจุรับราชการ : นักการฑูต ประจำปี 2559 จำนวน 40 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา!!! สนใจทำงานราชการ สวัสดิการรายได้ดี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 5 ตุลาคม 2559 งานราชการเปิดรับแล้ววันนี้ 


ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ
จำนวน 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน 
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 17,500 - 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา!!!!! ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 5 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.mfa.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น: