TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนะนำพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพเสริม สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้เสริมแนะนำพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพเสริม สำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้เสริม แนะนำวิธีการปลูกแก้วมังกรในกระถาง เพิ่มผลผลิตได้ โดยใช้พื้นที่จำกัด อาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ลองไปทำดูไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมวัสดุ - อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

1. ท่อน้ำทิ้งข้างในกลวง หน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 1.3เมตร  หรือ เสาร์ไม้ก็ได้

2. กระถางหน้ากว้าง50 เซนติเมตร

3. ค้างต้านบนอาจทำจากไม้หรือปูนเป็นรูป 4 เหลี่ยมจุตุรัส  กว้าง x ยาว 30 เซ็นติเมตร

4.ขุยมะพร้าว

5. ดิน

6. เชือกฟาง


วิธีปลูก

1. ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นกระถาง เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ดีในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของปริมาณกระถางจากน้ันนำดินสำเร็จรูป ผสมกับขุยมาะพร้าวหรือแหลบดำ ใส่ลงไปในกระถางจนถึงขอบกระถาง

2. นำแก้วมังกรมาปลูกให้ชิดกับเสา แล้วนำเชือกฟางมามัดต้นแก้วมังกรให้ติดกับเสา ไม่ต้องมัดให้แน่นมาก ควรผูกเชือกไว้จนกว่าต้นแก้วมังกรจะเจริญเติบโต จนพ้นหัวเสา

3.จากน้ันนำดินมากลบด้านบนของกระถาง เป็นอันเสร็จ ต้นมังกรเป็นสามเหลี่ยม แต่จะมีด้านหนึ่งเป็นด้านแบน ดังน้ันเวลาปลูกต้นแก้วมังกร ให้จับด้านบนของต้นเข้ากับหลัก เพราะว่าด้านแบบจะเป็นด้านที่ออกราก

การดูแลแก้วมังกรในกระถาง

1. การรดน้ำให้รดเพียง 1 คร้ังภายใน 2 - 3 วัน และไม่ควรรดมากจนเกินไปเพราะอาจเกิดโรคเน่าได้

2. การให้ปุ๋ย ควรใส่ทุก 15 วัน ใส่ครั้งละ 2 - 4 ช้อนโต๊ะ สูตรที่ใช้ 15-15-15 หรือ 16-16-16  หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำ ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน  วันละ 1 คร้ังเช้าหรือเย็นก็ได้ ถ้ามีปุ๋ยคอก มูลไก่ หรือ มูลวัวก็ใช้ได้เช่นกัน ให้ใส่เดือนละ 1 คร้ัง เมื่อปลูกได้เป็นเวลา 6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ย 8 - 24-24 ผสมกับ 15-15-15 ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง

ผลผลิต: เมื่อแก้วมังกร 8 เดือน - 1 ปี ก็เริ่มให้ผลผลิต 30 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 2 ประมาณ 50 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 3  100 - 200 ผลต่อหนึ่งค้าง  ปีที่ 4 - 15  300 ผลต่อหนึ่งค้างขึ้นไป  ขนาดของผล ประมาณ 3 - 4 ผลต่อหนึ่งกิโลกรัม  ท่านใดที่อยู่ไกล้ประทุมธานี  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์  ที่อยู่ 14/1  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดประทุมธานี ถ้าอยู่ไกล้เชียงใหม่ เยอะแยะเลยครับ แถวอำเภอแม่ริม ถนนแม่ริม - สเมิง เปิดให้ชมด้วย ทั้งที่ปลูกเป็นสวนและในกระถาง

ขอขอบคุณที่มา : sanchai  phakudlao

0 ความคิดเห็น: