TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กำลังเปิดรับสมัครสอบเพิ่มจำนวน 4,079 อัตรา


โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กำลังเปิดรับสมัครสอบเพิ่มจำนวน 4,079 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ 1. ทางออนไลน์ผ่าน http://www.niets.or.th/protbyohec/ ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 กรกฏาคม 2559 หรือ 2. ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กรกฎาคม 2559 ทุกวัน ในเวลาราชการเปิดสอบครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4,079 อัตรา

เปิดสอบครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4,079 อัตรา (จบสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูก็สมัครสอบได้) ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 กรกฏาคม 2559 (และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กรกฎาคม 2559)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559

โดยจะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4,079 คน แบ่งเป็น
- ในส่วนของ สพฐ. จำนวน 3,845 อัตรา
- ในส่วนของ สอศ. จำนวน 224 อัตรา
- ในส่วนของ กศน. 10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ


วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน http://www.niets.or.th/protbyohec/ ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 กรกฏาคม 2559 แล้วให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน จัดส่งให้กับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กรกฎาคม 2559 ทุกวัน ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
คู่มือการสมัคร
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ

0 ความคิดเห็น: