TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

กรมการปกครองเปิดสอบปลัดอำเภอเพิ่มประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา


กรมการปกครองเปิดสอบปลัดอำเภอเพิ่มประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2559เปิดสอบปลัดอำเภอ 100 อัตรา รับสมัครสอบปี 2559

เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวน 100 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 20 เมษายน 2559

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://job.dopa.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
Credit by http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/

0 ความคิดเห็น: