TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันนี้เว็บของแนะนำอาชีพรับราชการ : พนักงานสื่อสารประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

วันนี้เว็บของแนะนำอาชีพรับราชการ : พนักงานสื่อสารประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สนใจอย่าพลาด รับสมัครเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น งานราชการสวัสดิการดีนะค่ะกรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานสื่อสาร (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา)
อัตราเงินเดือน :    11280 บาท
ประเภท :    เทคนิค จำนวน
ตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    
- ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือ 
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ 
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน  


เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 Download รายละเอียดประกาศ [ File แนบ ]

อ่านต่อได้ที่: http://www.sobkorpor.com/news-id29134.html

0 ความคิดเห็น: