TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครปี 2558 "กรมทางหลวงชนบท"


งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครปี 2558 "กรมทางหลวงชนบท" Admin ทราบข่าวการเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการจึงนำมาเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่กำลังมองหางานทำ หางานราชการ วันนี้ทางกรมทางหลวงฯ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20  อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จำนวน 20 อัตรา ดังนี้
-ปริญญาตรี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวักความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในปิดรับสมัครคือวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

-ปริญญาโท 18 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวักความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในปิดรับสมัครคือวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

การรับสมัคร
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2558 ที่เว็บไซต์http://job.drr.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
เข้าชม 16908 ครั้ง 

0 ความคิดเห็น: