TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 106 อัตรา

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 106 อัตรา ตำแหน่งว่าง ได้แก่ นักวิชาการเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี),นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเป็นข้าราชการตั้งแต่: 24 ก.พ. – 17 มี.ค. 2558


“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)”

ลิงค์: http://iqepi.com/29664/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี),นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 106
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.พ. – 17 มี.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 100 อัตรา
รหัส 12 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
รหัส 13 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
สมั
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น: