TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Mini Big C เปิดรับสมัคร งาน parttime -fulltime ประจำปี

Mini Big C เปิดรับสมัคร งาน parttime -fulltime ประจำปี
Mini Big C เปิดรับสมัคร งาน parttime -fulltime ประจำปี มินิบิ๊กซี ขยายสาขาจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดผู้จัดการร้านฝึกหัด
วุฒิ ม.6 -ปริญญาตรี

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี

พนักงานประจำ/พนักงานธุรการ
อายุ 18 ปี
วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า

นักเรียน/นักศึกษาprime-time
ทำงานวันละ 4 ชม.
อายุ 16-25 ปี
กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศีกษาตอนปลาย
หรือระดับ ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
**ค่าเบี้ยเลี้ยงเริ่มต้น 35-40 บาท/ชม.

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน
*คุณสมบัติทุกตำแหน่ง : บุคลิกดี ซื่อสัตย์ รักการบริการ  มีความพร้อมก้าวหน้าในงานอาชีพ
และหากมีประสบการณ์ร้านค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
โบนัส                                      ค่ารักษาพยาบาล                               เงินเกษียนอายุ
ค่าอาหาร                                ประกันชีวิตกลุ่ม                                 เครื่องแบบพนักงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ             เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีอุทกภัย          ของเยี่ยมไข้ และเยี่ยมคลอด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โทร.08-4752-3389,08-3087-8377
ภาคกลางตอนบน โทร.08-9032-7663
ภาคตะวันออก โทร.08-4946-4420
www.bigc.co.th,www.jobbkk.com,www.jobpub.com 
E-mail : mbc_recruit@bigc.co.th

0 ความคิดเห็น: