TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ค้นหาแหล่งงานพาร์ทไทม์ งานระหว่างเรียน ในกรุงเทพฯ : แนะนำงาน ณ MK Restaurants

ปัจจุบันร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน ประจำสาขากันเยอะ วันนี้ทางเว็บของแนะนำ งานพาร์ทไทม์ ณ ร้านเอ็มเค เป็นร้านสุกี้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หากนักศึกษาอยากมีรายได้เสริม หรือกำลังมองหางานระหว่างเรียน ทำช่วงเวลาที่ว่างติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้


เว็บรวมงาน part time / full time คลิ๊กที่นี่
http://nationjobs.blogspot.com/

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ประจำร้าน MK, YAYOI             จำนวน  50  อัตรา                          

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สมัครงานตำแหน่งนี้
ผู้จัดการแผนกเดลิเวอรี่

 จำนวน   1  อัตรา                                   

เพศชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร 2 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ด้านงานเดลิเวอรี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

 จำนวน   1  อัตรา

 เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการให้บริการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 0-3 ปี

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส

จำนวน  1  อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในงานด้านดูแลระบบ IT OPERATION , ระบบ Network , ระบบ Server

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

จำนวน  1  อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขามัณฑนศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี

สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ มีความเข้าใจในงานออกแบบตกแต่งภายในได้ดี

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จำนวน  3  อัตรา

สังกัด โรงงานบางนาตราด ( CK4.)

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science / Food Technology / Biotech หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 , GMP , HACCP

สามารถทำงานกะได้ ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่กฎหมายรับรองหรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน

ประจำสำนักงานใหญ่และประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัทสมัครงานตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จำนวน 3 อัตรา

เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้

มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี

ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

0 ความคิดเห็น: