TOP NEWS

งานเสริมระหว่างเรียน รายได้เสริมระหว่างเรียน รายได้พิเศษระหว่างเรียน.

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

Black Canyon (แบล็คแคนยอน) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

หางานทำ
Black Canyon (แบล็คแคนยอน) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

บริษัท แบล็คแคนยอน (ปท)จำกัด ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ อาหาร และเบเกอรี่ ให้บริการทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย พม่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) และกัมพูชา ปัจจุบันมีสาขากว่า 200 สาขาและกำลังขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 


บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย รักงานบริการ และต้องการความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับบริษัท

รับพนักงานบริการประจำร้าน Black Canyon หลายอัตรา

1. ตำแหน่งผู้จัดการร้าน จำนวนหลายอัตรา 18,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ :

เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพดี มีภาวะการเป็นผู้นำสูง รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร/โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกดี รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถเดินทางได้
เคยบริหารในร้านสาขาหรือธุรกิจโรงแรม สามารถบริหารจัดการในร้านสาขาได้เป็นอย่างดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่ดี
ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
สั่งงานและประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

2. ตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด จำนวนหลายอัตรา 13,000 บาท ขึ้นไป
คุณสมบัติ :

เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพดี มีภาวะการเป็นผู้นำสูง รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร/โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกดี รักงานบริการ ยิ้มแย้ม สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถเดินทางได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นที่ดี
ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
สั่งงานและประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

3. ตำแหน่งแคชเชียร์ จำนวนหลายอัตรา 10,500 บาท ขึ้นไป
คุณสมบัติ :

ชาย/หญิง วุฒิตั้งเเต่ ม.6 ปวช.ปวส. ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พอใช้งานได้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พอใช้งานได้
ทักษะด้านการคำนวน ความจำดี ในการปฏิบัติงาน

ลักษณะงาน

คิดเงินและทอนเงินลูกค้า
เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ จากทางห้างและบิลยอดขาย
รวมทั้งในใบนำส่งเงินจากธนาคารประจำวัน
ตำแหน่งเตรียมเครื่องดื่ม จำนวนหลายอัตรา 9,800 บาท ขึ้นไป
คุณสมบัติ :

ชาย/หญิง วุฒิตั้งเเต่ ม.6 ปวช.ปวส. ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
มีความคล่องตัว เป็นคนสะอาด ความจำดี ในการปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน

ชงกาแฟและเครื่องดื่ม

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวนหลายอัตรา 9,500 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ :

ชาย/หญิง วุฒิตั้งเเต่ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
ชอบการเรียนรู้ รักงานด้านการบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มเเย้ม
มีความคล่องตัว เป็นคนสะอาด กล้าแสดงออก
ลักษณะงาน

รักษามาตรฐานการบริการ
ปรับปรุงการบริการของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ให้ความร่วมมือกับพนักงานแผนกอื่นๆ เช่น บาร์ กุ๊ก และแคชเชียร์ ฯลฯ

5. ตำแหน่งครัวทั่วไป จำนวนหลายอัตรา 9,500 บาท ขึ้นไป
คุณสมบัติ :

ชาย/หญิง วุฒิตั้งเเต่ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
ชอบการเรียนรู้ ชอบงานด้านการประกอบอาหาร ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
เเต่ถ้ามีประสบการณ์ด้านอาหารไทยพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ลักษณะงาน

จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร,ทำอาหาร
ดูแลความสะอาดรียบร้อยในครัว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวนหลายอัตรา 11,000 บาท ขึ้นไป
คุณสมบัติ :

เพศ ชาย / หญิง วุฒิ ปวส – ป.ตรี ขึ้นไป
อายุ ระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
สาขา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน

คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี
จัดทำงบต่าง เช่น จัดทำบัญชี PR และบัญชีสาขา
จัดทำบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :
พนักงานประจำทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินทิป เงินพิเศษหากยอดขายทะลุเป้า สำหรับพนักงานที่ผ่านการประเมินจะได้รับ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ งานเลี้ยงประจำปี โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท) เบี้ยเลี้ยงต่างๆ

การสมัคร
สามารถเดินทางมาสมัครงานและเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่สำนักงานใหญ่
สถานที่ : ที่สำนักงานใหญ่ Black Canyon 2991/39 โครงการวิสุทธานี ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 ติดต่อคุณคมสิทธิ์ (ต่อ) 086-3406855 เว็บไซต์ : www.blackcanyoncoffee.com

0 ความคิดเห็น: